סיכום ניקוד סניפי מצטבר
סה"כ F3C F5J F3J F3B F3A F2B F1D F1C F1J F1B F1G F1A F1H P-30 ד1-מ HLG סניף מקום
123.8765
16.142
20.550 9.333
12.069 27.384 10.760
23.638 רעננה 1
95.1053
0.800
3.000
10.885 7.770 13.473 26.720 11.244
21.215 חדרה 2
88.8792
4.000 34.984 10.940 24.892
14.064 הרצליה 3
74.7700
5.667 1.756
24.817
8.590 17.968 1.650 6.143 8.180 בת ים 4
74.6336
13.424 0.636 21.135 8.479 16.587
14.372 תל אביב 5
52.0773
20.075 2.909 24.796 1.815 0.912
1.571 ראשון לציון 6
41.4663 3.000 0.625
34.175 3.667 פתח תקווה
7
37.1015
6.866 2.812 17.628 9.795 נהריה
8
17.1463
0.590
16.557 ירושלים 9
15.7390
0.750 3.633
2.458
7.897 1.000 רמת השרון
10
12.4990
0.630 4.222 0.694
6.953 רמת גן 11
6.7000
6.700 באר שבע
12
6.6333
1.000 5.633 גבעת אלה
13
6.1000 1.000
5.100 מרכז
14
5.0667
2.400 2.667 ארסוף
15
3.8135
3.813 כפר סבא 16
1.6667
1.000 0.667 חיפה
17
0.9259
0.926 רחובות 18
ראשון הקודם הבא אחרון