סיכום ניקוד סניפי מצטבר
סה"כ F3C F5J F3J F3B F3A F2B F1D F1C F1J F1B F1G F1A F1H P-30 ד1-מ HLG סניף מקום
125.9940
6.889
0.667 48.828 12.706 24.342
32.562 הרצליה 1
120.0593
13.464
31.325 1.000
1.186
27.383 17.691
28.010 רעננה 2
80.5172
1.952
3.000
12.995
7.012 22.874 16.020
16.664 חדרה 3
78.4102
2.167
18.941 8.583 41.500 2.602 1.679
2.938 ראשון לציון 4
69.8503
3.824
23.695 4.085 17.744
20.502 תל אביב 5
61.2895
0.571
22.000 1.000
6.466 18.313 1.340
11.599 בת ים 6
39.8114
6.508 0.600 18.221 14.482 נהריה
7
36.5540
3.800 3.283
2.948
25.882
0.641 רמת השרון 8
31.6822
10.533
0.509
6.597
9.693 רמת גן 9
22.3929
7.970
0.882 1.800
0.681 2.451
8.609 ירושלים 10
19.3837 1.667 0.714
16.336 0.667 פתח תקווה
11
9.2000
9.200 באר שבע
12
7.6480 4.000
2.000
0.818
0.830 מרכז
13
5.3813
0.600 4.781 גבעת אלה
14
4.7414
0.900 3.041 ארסוף
15
3.7963
2.130
1.667 כפר סבא 16
1.7000
0.700 1.000 חיפה
17
ראשון הקודם הבא אחרון