תחרויות 2008
דירוגים מצטברים
28/10/2008דוח סופי- טיסנאי השנה בטיסני רדיו אוירובטיקה ודרוג לפני גמר
F3A 22/02/2008
5/6/2008דרוג כללי
5/6/2008דרוג צוותים
F3A גמר ל- 2008 07/03/2008
21/5/2008תוצאות תחרות גמר
מתחילים מתקדמים בכירים 15/03/2008
21/5/2008מתחילים
21/5/2008מתקדמים
21/5/2008בכירים
תחרות ארצית מתחילים מתקדמים בכירים 10/5/2008
21/5/2008מתחילים
21/5/2008מתקדמים
21/5/2008בכירים
מתחילים מתקדמים בכירים 05/07/08
18/8/2008מתחילים דרוג כללי
18/8/2008מתחילים דרוג צוותים
18/8/2008מתקדמים דרוג כללי
18/8/2008בכירים דרוג כללי
18/8/2008בכירים דרוג צוותים
F3A 18/07/08
18/8/2008דרוג כללי
18/8/2008דרוג צוותים
F3A 30/05/08
19/8/2008דרוג כללי
19/8/2008דרוג צוותים
אליפות ישראל בכל הרמות 15/10/08
28/10/2008F3A דרוג כללי
28/10/2008F3A דרוג צוותים
28/10/2008בכירים דרוג כללי
28/10/2008בכירים דרוג צוותים
28/10/2008מתקדמים דרוג כללי
28/10/2008מתחילים דרוג כללי

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps