תחרויות 2019
דירוגים מצטברים
11/12/2019דרוג טיסנאי השנה רדיו ארובטיקה 2019 F3A
11/12/2019טיסנאי השנה בטיסני פריסטייל 2019 IMAC
תחרות גמר טיסני רדיו אוירובטיקה 01/03/19
4/8/2019תוצאות גמר
רדיו אוירובטיקה F3A 22.03.19
4/8/2019דירוג כללי
4/8/2019דירוג עד גיל 18
4/8/2019דירוג צוותים
תחרות טיסני רדיו אוירובטיקה מ.מ.ב 12/04/19
4/8/2019דירוג מתחילים
4/8/2019דירוג מתחילים - צוות
4/8/2019דירוג מתקדמים
4/8/2019דירוג בכירים
תחרות טיסני סקייל IMAC 12.04.2019
4/8/2019IMAC Basic
4/8/2019IMAC Intermediate
4/8/2019IMAC Advanced
4/8/2019IMAC Unlimited
4/8/2019IMAC Freestyle
תחרות ארצית טיסני סקייל IMAC
אליפות ישראל בטיסני רדיו מנוע F3A
27/10/2019דירוג כללי
27/10/2019דירוג עד 18
27/10/2019דירוג צוותים
תחרות טיסני רדיו אוירובטיקה 17.05.2019
4/8/2019דירוג כללי
4/8/2019דירוג עד גיל 18
4/8/2019דירוג צוותים
תחרות טיסני רדיו אוירובטיקה מ.מ.ב 28/06/19
1/7/2019מתחילים - דירוג כללי
1/7/2019מתחילים - דירוג צוות
1/7/2019מתקדמים - דירוג כללי
1/7/2019בכירים - דירוג כללי
תחרות טיסני רדיו אוירובטיקה 26.07.2019
4/8/2019דירוג כללי
4/8/2019דירוג עד גיל 18
4/8/2019דירוג צוות
תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה מ.מ.ב 23.8.2019
19/11/2019דירוג מתחילם
19/11/2019דירוג מתקדמים
19/11/2019דירוג בכירים
תחרות טיסני רדיו אירובטיקה 4.10.2019
20/11/2019דירוג כללי
20/11/2019דירוג עד גיל 18
20/11/2019דירוג צוות
תחרות טיסני סקייל IMAC 13.09.2019
20/11/2019IMAC Basic
20/11/2019IMAC Intermediate
20/11/2019IMAC Advanced
20/11/2019IMAC Unlimited
20/11/2019IMAC Freestyle
אליפות ישראל רדיו אירובטיקה מ.מ.ב F3A 18.10.19
13/11/2019דירוג מתחילים
13/11/2019דירוג מתקדמים
13/11/2019דירוג בכירים
אליפות ישראל בטיסני סקייל IMAC 30.10.2019
20/11/2019IMAC basic
20/11/2019IMAC Sportsman
20/11/2019IMAC Intermediate
20/11/2019IMAC Advanced
20/11/2019IMAC Freestyle

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps