תחרויות 2018
דרוגים מצטברים
29/11/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה רדיו אוירובטיקה F3A 2019
29/11/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה טיסני רדיו סקייל IMAC 2019
תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 23/03/18
9/4/2018דרוג כללי
9/4/2018דרוג עד גיל 18
9/4/2018דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני רדיו 06/04/18
15/4/2018מתחילים דרוג כללי
15/4/2018מתחילים דרוג צוותים
15/4/2018בכירים דרוג כללי
תחרות ארצית בטיסני סקייל IMAC 14/04/18 - קציעות
23/4/2018דרוג כללי BASIC
23/4/2018דרוג כללי SPORTSMAN
23/4/2018דרוג כללי INTERMEDIATE
23/4/2018דרוג כללי ADVANCED
23/4/2018דרוג כללי UNLIMITED
23/4/2018דרוג כללי FREESTYLE
תחרות ארצית בטיסני רדיו מנוע 18/05/18
27/5/2018מתחילים דרוג כללי
27/5/2018מתקדמים דרוג כללי
27/5/2018בכירים דרוג כללי
תחרות ארצית בטיסני רדיו 22/06/18
26/6/2018מתקדמים דרוג כללי
26/6/2018בכירים דרוג כללי
26/6/2018מאסטרס דרוג כללי
תחרות ארצית טיסני רדיו סקייל IMAC - 29/06/18
5/7/2018דרוג כללי BASIC
5/7/2018דרוג כללי SPORTSMAN
5/7/2018דרוג כללי INTERMEDIATE
5/7/2018דרוג כללי UNLIMITED
5/7/2018דרוג כללי FREESTYLE
תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 13/07/18
17/7/2018דרוג כללי
17/7/2018דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 08/06/18
22/7/2018דרוג כללי
22/7/2018דרוג עד גיל 18
22/7/2018דרוג צוותים
אליפות ישראל בטיסני רדיו אוירובטיקה 21/09/18
4/10/2018מתחילים דרוג כללי
4/10/2018מתחילים דרוג צוותים
4/10/2018מתקדמים דרוג כללי
4/10/2018בכירים דרוג כללי
4/10/2018מאסטרס דרוג כללי
4/10/2018מאסטרס דרוג צוותים
אליפות ישראל בטיסני רדיו אוירובטיקה F3A 14/09/18
7/10/2018דרוג כללי
7/10/2018דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני סקייל IMAC - PAMX 10/11/18
26/11/2018דרוג כללי BASIC
26/11/2018דרוג כללי SPORTSMAN
26/11/2018דרוג צוותים SPORTSMAN
26/11/2018דרוג כללי INTERMEDIATE
26/11/2018דרוג כללי UNLIMITED
26/11/2018דרוג כללי FREESTYLE

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps