תחרויות 2013
דרוגים מצטברים
8/12/2013דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון השלכה F3K
תחרות דאוני רדיו שהייה חשמלי F5J 02/03/13
3/3/2013דרוג כללי
3/3/2013דרוג עד גיל 18
3/3/2013דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 16/03/13
20/3/2013דרוג כללי
20/3/2013דרוג עד גיל 18
20/3/2013דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני רדיו שהייה למתחילים F5J 22/03/13
17/4/2013דרוג כללי
17/4/2013דרוג צוותים
תחרות דאוני רדיו שהייה F5J 13/04/13
17/4/2013דרוג כללי
17/4/2013דרוג עד גיל 18
17/4/2013דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 04/05/13
8/5/2013דרוג כללי
8/5/2013דרוג עד גיל 18
8/5/2013דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני רדיו חשמלי F5J 19/05/13
19/5/2013דרוג כללי
19/5/2013דרוג עד גיל 18
19/5/2013דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K 01/06/13
4/6/2013דרוג כללי
4/6/2013דרוג עד גיל 18
4/6/2013דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני רדיו שהייה מתחילים 12/07/13
15/7/2013דרוג כללי
15/7/2013דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 05/10/13
7/10/2013דרוג כללי
7/10/2013דרוג עד גיל 18
7/10/2013דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F 19/10/13
21/10/2013דרוג כללי
21/10/2013דרוג עד גיל 18
21/10/2013דרוג צוותים
תחרות דאוני רדיו שהייה חשמלי F5J 09/11/13
10/11/2013דרוג כללי
10/11/2013דרוג עד גיל 18
10/11/2013דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 23/11/13
24/11/2013דרוג כללי
24/11/2013דרוג עד גיל 18
24/11/2013דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני רדיו חשמלי מתחילים F5J 291113
1/12/2013דרוג כללי
1/12/2013דרוג צוותים

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps