תחרויות 2011
דירוגים מצטברים
27/12/2011דוח מצטבר סופי ( לאחר אשרור ) נבחרת ישראל לאליפות אירופה בדאון השלכה F3K - צרפת 2012
27/12/2011דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון השלכה F3K
27/12/2011דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון שהייה F3J
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 26/03/11
30/3/2011דרוג כללי
30/3/2011דרוג עד גיל 18
30/3/2011דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני שהייה F3J 09/04/11
13/4/2011דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי F5J 30/04/11
3/5/2011דרוג כללי
3/5/2011דרוג עד גיל 18
3/5/2011דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 28/05/11
30/5/2011דרוג כללי
30/5/2011דרוג עד גיל 18
30/5/2011דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני רדיו F3J 11/06/11
29/6/2011דרוג כללי
אליפות ישראל F3K 10/09/11
11/9/2011דרוג כללי
אליפות ישראל בדאוני רדיו חשמלי F5J 29/10/11
1/11/2011דרוג כללי
1/11/2011דרוג עד גיל 18
1/11/2011דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 12/11/11
14/11/2011דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי F5J 03/12/11
5/12/2011דרוג כללי
5/12/2011דרוג עד גיל 18
5/12/2011דרוג צוותים

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps