תחרויות 2010
דירוגים מצטברים
9/12/2010דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון השלכה F3K
18/10/2010דוח סופי (לפני אשרור) - אליפות אירופה בדאוני שהייה F3J - סלובניה 2011
15/9/2010דוח ביניים טיסנאי השנה בדאוני השלכה (2מתוך 3) F3K
15/9/2010דוח ביניים טיסנאי השנה בדאוני שהייה (3מתוך4) F3J
תחרות ארצית דאוני שהייה F3J 06/03/10
10/4/2010דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 20/03/10
10/4/2010דרוג כללי
10/4/2010דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני שהייה F3J 10/04/10
10/4/2010דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי F5J 24/04/10
29/4/2010דרוג כללי
29/4/2010דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני רדיו F3J מתאריך- 08/05/10
10/5/2010דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 22/05/10
26/5/2010דרוג כללי
26/5/2010דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי F5J 05/06/10
8/6/2010דרוג כללי
8/6/2010דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני שהייה F3J 19/06/10
22/6/2010דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K 17/07/10
20/7/2010דרוג כללי
20/7/2010דרוג צוותים
תחרות גמר בדאוני שהייה F3J 16/10/10
18/10/2010דרוג תוצאות גמר
אליפות ישראל בדאוני רדיו חשמלי F5J
1/11/2010דרוג כללי
1/11/2010דרוג עד גיל 18
1/11/2010דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K
18/11/2010דרוג כללי
תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי F5J 27/11/10
30/11/2010דרוג כללי
30/11/2010דרוג צוותים

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps