תחרויות 2009
דירוגים מצטברים
10/1/2010דירוג סופי- טיסנאי השנה בטיסני דאון רדיו שהייה F3J
תחרות ארצית דאוני F3J מיום 07.03.2009
24/3/2009דירוג כללי
תחרות ארצית דאוני F3J מיום 04.04.2009
17/5/2009דרוג כללי
17/5/2009דרוג צוותים
תחרות ארצית דאוני השלכה F3K מיום 18.04.2009
17/5/2009דרוג כללי
17/5/2009דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני F3J מיום 09.05.2009
17/5/2009דרוג כללי
17/5/2009דרוג עד גיל 18
17/5/2009דרוג צוותים
תחרות ארצית בדאוני רדיו חשמלי מיום 23.05.09
2/7/2009F5J דרוג כללי
2/7/2009F5J דרוג צוותים
2/7/2009S400 דרוג כללי
תחרות ארצית F3J מיום 06.06.2009
2/7/2009דרוג כללי
2/7/2009דרוג עד גיל 18
תחרות ארצית דאוני רדיו חשמלי מיום 20.06.2009
1/9/2009F5J דרוג כללי
1/9/2009F5J דרוג צוותים
1/9/2009S400 דרוג כללי
אליפות ישראל בדאוני צוקים F3F מיום 03.07.09
9/9/2009דרוג כללי
9/9/2009דרוג צוותים
אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K מיום 18.07.09
9/9/2009דרוג כללי
אליפות ישראל בדאון רדיו חשמלי F5J
15/11/2009דרוג כללי
15/11/2009דרוג צוותים
תחרות ארצית בדאוני השלכה מיום 14.11.09
27/12/2009דרוג כללי
תחרות ארצית F5J מתאריך 5.12.2009
29/12/2009דרוג כללי
תחרות גמר בדאוני שהייה F3J מתאריך 26.09.09
11/1/2010דירוג תוצאת גמר

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps