תחרויות 2007
תחרות ארצית F5J 24/03/07
25/3/2007דרוג כללי F5J
25/3/2007דרוג כללי S400
F3J תחרות ארצית 28/04/07
30/4/2007דרוג כללי
30/4/2007דרוג עד גיל 18
30/4/2007דרוג צוותים
F5J תחרות ארצית 12/05/07
5/6/2007דרוג כללי F5J
5/6/2007דרוג כללי S400
F3F דאוני צוקים 26/05/07
10/10/2007דרוג כללי
10/10/2007דרוג צוותים
F3J אליפות ישראל 02/06/07
5/6/2007דרוג כללי
5/6/2007דרוג עד גיל 18
5/6/2007דרוג צוותים
F3J תחרות ארצית 14/07/07
15/7/2007דרוג כללי
15/7/2007דרוג עד גיל 18
15/7/2007דרוג צוותים
F3F אליפות ישראל בדאוני צוקים 18/08/07
10/10/2007דרוג כללי
F5J אליפות ישראל 27/10/07
6/11/2007דרוג כללי F5J
6/11/2007דרוג צוותים F5J
6/11/2007S400 דרוג כללי
F3J תחרות ארצית 03/11/2007
9/12/2007דרוג כללי
9/12/2007דרוג נוער עד גיל 18
9/12/2007דרוג צוותים
F5J תחרות ארצית 17/11/07
9/12/2007דרוג כללי F5J
9/12/2007דרוג צוותים F5J
9/12/2007דרוג כללי S400
9/12/2007דרוג צוותים S400
תחרות גמר F3J 08/12/2007
9/12/2007תוצאות תחרות גמר
דרוגים מצטברים
9/12/2007דוח מצטבר וסופי- טיסנאי השנה בדאוני רדיו שהייה F3J לשנת 2007

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps