תחרויות 2022
דרוגים מצטברים
6/6/2022טבלת סימון טיסנים 2021-2022
6/6/2022דוח ביניים מצטבר לפני גמר ראשון ( 4 מתוך 5 ) אליפות עולם 2023 טיסני דאון חופשי ד-2
6/6/2022דוח ביניים מצטבר לאליפות עולם 2023 בטיסני מנוע גומי ג-2 (4 מתוך 5)
6/6/2022דוח ביניים מצטבר לאליפות עולם 2023 בטיסני מנוע דלק מ-2 ( 4 מתוך 5)
3/6/2022דוח ביניים מצטבר לאליפות עולם 2023 בטיסני מנוע דלק מ-2 (3 מתוך 4)
3/6/2022דוח ביניים מצטבר לאליפות עולם 2023 בטיסני דאון חופשי ד-2 (3 מתוך 4)
3/6/2022דוח ביניים מצטבר לאליפות עולם 2023 בטיסני מנוע גומי ג-2 (3 מתוך 4)
תחרות טיסני פנים 05.02.22
7/2/2022פ-2 דרוג כללי
7/2/2022פ-2 דרוג נוער עד 18
7/2/2022פ-2 דרוג צוות
7/2/2022פ-1 דרוג כללי
7/2/2022פ-1 דרוג נוער עד גיל 18
תחרות ארצית טיסני מנוע גומי P30 02.04.22
2/4/2022דרוג כללי
2/4/2022דרוג נוער עד 18
2/4/2022דרוג נוער עד 14
2/4/2022דרוג צוות
תחרות ארצית טיסני מנוע חשמלי E36 02.04.22
2/4/2022דרוג כללי
2/4/2022דרוג נוער עד 18
2/4/2022דרוג נוער עד 14
2/4/2022דרוג צוות
תחרות ארצית גלשוני גומי 02.04.22
2/4/2022דרוג בוגרים
2/4/2022דרוג ילדים עד גיל 10
2/4/2022דרוג נוער עד 14 / כללי
2/4/2022דרוג ילדים עד גיל 12
תחרות ארצית טיסני פנים 09.04.22
9/4/2022דרוג כללי
יום טיסנאות - תחרות גלשונים וגלשוני קלע 12.04.2022
12/4/2022גלשוני השלכה - דרוג כללי
12/4/2022גלשוני השלכה - דרוג נשים
12/4/2022 גלשוני השלכה - דרוג נוער עד 18
12/4/2022גלשוני השלכה - דרוג נוער 11-14
12/4/2022 גלשוני השלכה - דרוג ילדים עד 10
12/4/2022 גלשוני קלע - דרוג כללי
12/4/2022 גלשוני קלע - דרוג נוער עד 18
12/4/2022 גלשוני קלע - דרוג נוער עד 14
12/4/2022גלשוני קלע - דרוג ילדים עד גיל 10
12/4/2022גלשוני קלע - דרוג נשים
תחרות פסח בחופשיים 22-23.04.22
23/4/2022ג-2 דרוג כללי (לאחר הכרעה)
23/4/2022ג-2 דרוג נוער עד 18 (לאחר הכרעה)
23/4/2022ג-2 דרוג צוות (לאחר הכרעה)
23/4/2022מ-2 דרוג כללי (לאחר הכרעה)
23/4/2022מ-2 דרוג צוות
23/4/2022ד-1 דרוג כללי
23/4/2022ד-1 דרוג נוער עד 18
23/4/2022ד-1 דרוג נוער עד 14
23/4/2022ד-1 דרוג צוות
22/4/2022ד-2 דרוג כללי
22/4/2022ד-2 דרוג נוער עד 18
22/4/2022ד-2 דרוג צוות
22/4/2022ג-1 דרוג כללי
22/4/2022ג-1 דרוג נוער עד 18
22/4/2022ג-1 דרוג צוות
אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי F1Q 14.05.22
18/5/2022דרוג כללי
18/5/2022דרוג נוער עד 18
18/5/2022דרוג צוות
תחרות גלשוני השלכה וגלשוני קלע 21.05.22
21/5/2022גלשוני השלכה דרוג כללי
21/5/2022גלשוני השלכה דרוג נשים
21/5/2022גלשוני השלכה דרוג נוער עד 18
21/5/2022גלשוני השלכה - דרוג נוער עד 14
21/5/2022גלשוני השלכה - דרוג ילדים עד 10
21/5/2022גלשוני קלע- דרוג כללי
21/5/2022גלשוני קלע- דרוג נוער עד 18
21/5/2022גלשוני קלע - דרוג נוער עד 14
21/5/2022גלשוני קלע - דרוג ילדים עד 10
21/5/2022גלשוני קלע - דרוג נשים
תחרות שבועות 04-05.06.2022
6/6/2022ג-1 דרוג כללי (לפני הכרעה)
6/6/2022ג-1 דרוג צוות
6/6/2022ד-2 דרוג כללי (לפני הכרעה)
6/6/2022ד-2 דרוג נוער עד 18
6/6/2022ד-2 דרוג צוות
6/6/2022מ-2 דרוג כללי
6/6/2022מ-2 דרוג צוות
6/6/2022ד-1 דרוג כללי
6/6/2022ד-1 דרוג נוער עד 14
6/6/2022ד-1 דרוג נוער עד 18
6/6/2022ד-1 דרוג צוות
6/6/2022ג-2 דרוג כללי
6/6/2022ג-2 דרוג נוער עד 18
6/6/2022ג-2 דרוג צוות
אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי 18.6.22P-30
19/6/2022דרוג כללי
19/6/2022דרוג עד גיל 18
19/6/2022דרוג עד גיל 14
19/6/2022דרוג צוות
אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי E-36 18.06.22
19/6/2022דרוג כללי
19/6/2022דרוג נוער עד 18
19/6/2022דרוג נוער עד 14
19/6/2022דרוג צוות
אליפות ישראל בגלשוני גומי 18.06.22
19/6/2022דרוג נוער עד 14 / כללי
19/6/2022דרוג ילדים עד 10
תחרות תחילת החופש 01.07.22
4/7/2022ג-2 דרוג כללי (לפני הכרעה)
4/7/2022ג-2 דרוג נוער עד 18
4/7/2022ג-2 דרוג צוות
4/7/2022מ-2 דרוג כללי (לפני הכרעה)
4/7/2022מ-2 דרוג צוות

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps