תחרויות 2019
דרוגים מצטברים
7/7/2019דוח מצטבר סופי (לפני אשרור) - אליפות אירופה בטיסני מנוע חופשי מ-2 2020
7/7/2019מצטבר סופי (לפני אישרור) אליפות אירופה בטיסני מנוע גומי ג-2 2020
31/3/2019טבלת סימון טיסנים ל 2020
27/3/2019 (2020)דוח ביניים מצטבר אחרי גמר ראשון - אליפות אירופה בטיסני דאון חופשי ד-2
27/3/2019 (2020)דוח ביניים מצטבר - אליפות העולם לנוער בטיסני דאון חופשי ד-2
תחרות ארצית בטיסני פנים 23/02/19
24/2/2019תחרות ארצית בטיסני פנים דירוג כללי
תחרות פורים בטיסנים חופשיים 22-23/4/19
26/3/2019ג-2 דירוג כללי
26/3/2019ג-2 דירוג צוותים
26/3/2019ד-1 דירוג כללי
26/3/2019ד-1 דירוג עד גיל 18
26/3/2019ד-1 דירוג עד גיל 14
26/3/2019ד-1 דירוג צוותים
26/3/2019מ-2 דירוג כללי
26/3/2019מ-2 דירוג צוות
26/3/2019ד-2 דירוג כללי
26/3/2019ד-2 דירוג עד גיל 18
26/3/2019ד-2 דירוג צוותים
26/3/2019ג-1 דירוג כללי
26/3/2019ג-1 דירוג עד גיל 18
תחרות פסח בטיסנים חופשיים 12-13/04/19
14/4/2019מ-2 דירוג כללי
14/4/2019מ-2 דירוג צוותים
14/4/2019ד-1 דירוג כללי
14/4/2019ד-1 דירוג עד גיל 18
14/4/2019ד-1 דירוג עד גיל 14
14/4/2019ד-1 דירוג צוותים
14/4/2019ג-2 דירוג כללי
14/4/2019ג-2 דירוג עד גיל 18
14/4/2019ג-2 דירוג צוותים
14/4/2019ד-2 דירוג כללי
14/4/2019ד-2 דירוג עד גיל 18
14/4/2019ד-2 דירוג צוותים
14/4/2019ג-1 דירוג כללי
יום טיסנאות 2019
30/4/2019גלשוני השלכה דירוג כללי
30/4/2019גלשוני השלכה דירוג כללי המשך
30/4/2019גלשוני השלכה דירוג עד גיל 18
30/4/2019גלשוני השלכה דירוג עד גיל 10
30/4/2019גלשוני השלכה דירוג עד גיל 14
30/4/2019גלשוני קלע דירוג כללי
30/4/2019גלשוני קלע דירוג כללי המשך
30/4/2019גלשוני קלע דירוג עד גיל 14
30/4/2019גלשוני קלע דירוג עד גיל 10
30/4/2019גלשוני קלע דירוג עד גיל 18
30/4/2019גלשוני קלע דירוג עד 18 המשך
30/4/2019גלשוני השלכה דירוג נשים
טיסני פנים F1D 04.05.2019
5/5/2019דירוג כללי
אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי P-30 15.06.19
16/6/2019דירוג כללי
16/6/2019דירוג עד גיל 18
16/6/2019דירוג עד גיל 14
16/6/2019דירוג צוותים
אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי E-36 15.06.19
16/6/2019דירוג כללי
16/6/2019דירוג עד גיל 18
16/6/2019דירוג עד גיל 14
16/6/2019דירוג צוותים
תחרות תחילת חופש
7/7/2019מ-2 כללי
7/7/2019מ-2 צוות
7/7/2019ג-2 כללי
7/7/2019ג-2 צוות
גמר ראשון בטיסני ד-2
7/7/2019גמר ראשון ד-2
אליפות ישראל בטיסנים חופשיים 2019
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-2 דירוג כללי
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-2 דירוג נוער
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-2 דירוג צוות
18/8/2019טיסני מנוע גומי ג-1 - דירוג כללי
18/8/2019טיסני מנוע גומי ג-1 - דירוג נוער
18/8/2019טיסני מנוע גומי ג-1 - דירוג צוות
18/8/2019טיסני מנוע גומי ג-2 - דירוג כללי
18/8/2019טיסני מנוע גומי ג-2 - דירוג נוער
18/8/2019טיסני מנוע גומי ג-2 דירוג צוות
18/8/2019טיסני מנוע חופשי מ-2 - דירוג כללי
18/8/2019טיסני מנוע חופשי מ-2 - דירוג צוות
18/8/2019טיסני מנוע חשמלי ח-2 דירוג כללי
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-1 - דירוג כללי
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-1 - דירוג עד גיל 18
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-1 - דירוג עד גיל 14
18/8/2019טיסני דאון חופשי ד-1 - דירוג צוותים

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps