תחרויות 2018
דרוגים מצטברים
30/12/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני מנוע חשמלי F1Q - 2018
30/12/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני מנוע דלק חופשי F1C - 2018
30/12/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני מנןע גומי חופשי F1B - 2018
30/12/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה בטיסני דאון חופשי F1A - 2018
25/12/2018דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה ונבחרת ישראל במחלקת טיסני פנים F1D - 2018
4/12/2018טבלת סימון טיסנים לאליפות אירופה - 2020
22/10/2018דוח מצטבר לאחר גמר שני - נבחרת ישראל לאליפות העולם בטיסני דאון חופשי ד-2 - ארה
22/10/2018דוח סופי ( לפני אשרור ) - נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער בטיסני דאון חופשי ד-2 - 2019
22/10/2018דוח סופי ( לפני אשרור) - נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער בטיסני מנוע גומי ג-2 - 2019
1/7/2018דוח מצטבר ( לפני אשרור ) נבחרת ישראל לאליפות העולם בטיסני מנוע גומי ג-2 - ארה
1/7/2018דוח מצטבר ( לפני אשרור ) נבחרת ישראל בטיסני מנוע דלק מ-2 - ארה
1/7/2018דוח מצטבר לאחר גמר ראשון - נבחרת ישראל לאליפות העולם בטיסני דאון חופשי ד-2 ארה
23/5/2018דוח ביניים מצטבר - נבחרת ישראל לאליפות אירופה לנוער בטיסני דאון חופשי ד-2 - 2019
10/4/2018טבלת סימון טיסנים לאליפות העולם - ארצות הברית 2019
9/4/2018דוח ביניים מצטבר - אליפות העולם בטיסני דאון חופשי ד-2 - ארה
9/4/2018דוח ביניים מצטבר - אליפות העולם בטיסני מנוע גומי חופשי ג-2 - ארה
9/4/2018דוח ביניים מצטבר - אליפות העולם בטיסני מנוע דלק חופשי מ-2 - ארה
תחרות ארצית בטיסני פנים 03/03/18
8/3/2018דרוג כללי F1D
8/3/2018דרוג כללי פ-1
תחרות ארצית בטיסני מנוע חשמלי E-36 10/03/18
12/3/2018דרוג כללי
12/3/2018דרוג עד גיל 18
12/3/2018דרוג עד גיל 14
12/3/2018דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30 10/03/18
12/3/2018דרוג כללי
12/3/2018דרוג עד גיל 18
12/3/2018דרוג עד גיל 14
12/3/2018דרוג צוותים
יום הטיסנאות 2018
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג כללי
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג כללי המשך
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג נשים
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג בוגרים
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 18
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 14
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 14 המשך
28/3/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 10
28/3/2018גלשוני קלע דרוג כללי
28/3/2018גלשוני קלע דרוג כללי המשך
28/3/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 18
28/3/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 18 המשך
28/3/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 14
28/3/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 14 המשך
28/3/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 10
תחרות פסח בטיסנים חופשיים
9/4/2018ד-2 דרוג כללי
9/4/2018ד-2 דרוג עד גיל 18
9/4/2018ד-2 דרוג צוותים
9/4/2018ג-2 דרוג כללי
9/4/2018ג-2 דרוג עד גיל 18
9/4/2018ג-2 דרוג צוותים
9/4/2018מ-2 דרוג כללי
9/4/2018מ-2 דרוג צוותים
9/4/2018ד-1 דרוג כללי
9/4/2018ד-1 דרוג עד גיל 18
9/4/2018ד-1 דרוג עד גיל 14
9/4/2018ד-1 דרוג צוותים
9/4/2018ג-1 דרוג כללי
9/4/2018ג-1 דרוג צוותים
9/4/2018ח-1 דרוג כללי
9/4/2018ח-1 דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני פנים 21/04/18
25/4/2018דרוג כללי F1D
25/4/2018דרוג כללי פ-1
תחרות ארצית בטיסני מנוע חשמלי E-36 28/04/18
29/4/2018דרוג כללי
29/4/2018דרוג עד גיל 18
29/4/2018דרוג עד גיל 14
29/4/2018דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30 28/04/18
29/4/2018דרוג כללי
29/4/2018דרוג עד גיל 18
29/4/2018דרוג עד גיל 14
29/4/2018דרוג צוותים
תחרות שבועות
17/5/2018ד-2 דרוג כללי
17/5/2018ד-2 דרוג עד גיל 18
17/5/2018ד-2 דרוג צוותים
17/5/2018ג-2 דרוג כללי
17/5/2018ג-2 דרוג עד גיל 18
17/5/2018ג-2 דרוג צוותים
17/5/2018מ-2 דרוג כללי
17/5/2018מ-2 דרוג צוותים
17/5/2018ח-1 דרוג כללי
17/5/2018ג-1 דרוג כללי
תחרות גמר ראשון ד-2 30/06/18
1/7/2018דרוג כללי
תחרות "תחילת חופש" 29/06/18
1/7/2018ג-2 דרוג כללי
1/7/2018ג-2 דרוג עד גיל 18
1/7/2018ג-2 דרוג צוותים
1/7/2018מ-2 דרוג כללי
1/7/2018מ-2 דרוג צוותים
אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי P-30 14/07/18
15/7/2018דרוג כללי
15/7/2018דרוג עד גיל 18
15/7/2018דרוג עד גיל 14
15/7/2018דרוג צוותים
אליפות ישראל בטיסני מנוע חשמלי E-36 14/07/18
15/7/2018דרוג כללי
15/7/2018דרוג עד גיל 18
אליפות ישראל בטיסנים חופשיים 2018
3/10/2018אלוף הטיסנים החופשיים 2018
26/8/2018ד-2 דרוג כללי
26/8/2018ד-2 דרוג עד גיל 18
26/8/2018ד-2 דרוג צוותים
26/8/2018ג-2 דרוג כללי
26/8/2018ג-2 דרוג עד גיל 18
26/8/2018ג-2 דרוג צוותים
26/8/2018מ-2 דרוג כללי
26/8/2018מ-2 דרוג צוותים
26/8/2018ח-2 דרוג כללי
26/8/2018ח-2 דרוג צוותים
26/8/2018ד-1 דרוג כללי
26/8/2018ד-1 דרוג עד גיל 18
26/8/2018ד-1 דרוג עד גיל 14
26/8/2018ד-1 דרוג צוותים
26/8/2018ג-1 דרוג כללי
26/8/2018ג-1 דרוג עד גיל 18
26/8/2018ג-1 דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני פנים F1D
3/10/2018דרוג כללי
תחרות סוכות בטיסנים חופשיים
3/10/2018ד-2 דרוג כללי
3/10/2018ד-2 דרוג עד גיל 18
3/10/2018ד-2 דרוג צוותים
3/10/2018ג-2 דרוג כללי
3/10/2018ג-2 דרוג צוותים
3/10/2018ג-2 דרוג עד גיל 18
3/10/2018מ-2 דרוג כללי
3/10/2018מ-2 דרוג צוותים
3/10/2018ד-1 דרוג כללי
3/10/2018ד-1 דרוג עד גיל 18
3/10/2018ד-1 דרוג עד גיל 14
3/10/2018ד-1 דרוג צוותים
3/10/2018ג-1 דרוג כללי
3/10/2018ג-1 דרוג עד גיל 18
3/10/2018ג-1 דרוג צוותים
תחרות גמר שנייה ד-2
21/10/2018תוצאות גמר
אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע 2018
12/11/2018גלשוני השלכה דרוג כללי
12/11/2018גלשוני השלכה דרוג בוגרים
12/11/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 18
12/11/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 14
12/11/2018גלשוני השלכה דרוג עד גיל 10
12/11/2018גלשוני השלכה דרוג נשים
12/11/2018גלשוני קלע דרוג כללי
12/11/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 18
12/11/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 14
12/11/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 10
12/11/2018גלשוני קלע דרוג עד גיל 18 המשך
12/11/2018גלשוני קלע דרוג כללי המשך
תחרות חנוכה הפתוחה 2018
16/12/2018דרוג כללי ד-2 לצרכי נבחרת
16/12/2018דרוג נוער ד-2 לצרכי נבחרת
16/12/2018ג-2 דרוג כללי
16/12/2018ד-2 דרוג כללי
16/12/2018ד-2 נוער עד גיל 18
16/12/2018ח-2 דרוג כללי
16/12/2018ד-2 דרוג צוותים
16/12/2018ח-2 דרוג צוותים
OTZMA OPEN 2018
25/12/2018ד-2 דרוג כללי
25/12/2018ג-2 דרוג כללי
25/12/2018מ-2 דרוג כללי
25/12/2018ח-2 דרוג כללי
25/12/2018ד-2 דרוג עד גיל 18
תחרות ארצית בטיסני פנים F1D
25/12/2018דרוג כללי

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps