תחרויות 2017
דרוגים מצטברים
24/12/2017דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה מחלקת מנוע גומי ג2
24/12/2017דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה מחלקת מנוע חופשי מ-2
24/12/2017דוח מצטבר סופי - טיסנאי השנה מחלקת דאון חופשי ד-2
21/12/2017דוח סופי מצטבר ( לאחר אשרור ) - אליפות העולם בטיסני דאון חופשי ד-2 לנוער - בולגריה 2018
20/11/2017דוח מצטבר סופי ( לאחר אשרור ) - אליפות אירופה בטיסני דאון חופשי ד-2 - הונגריה 2018
25/9/2017טבלת סימון טיסנים לאליפות העולם - ארה
10/7/2017דוח ביניים מצטבר לאחר גמר ראשון בטיסני דאון חופשי ד-2 - אליפות אירופה - הונגריה 2018
3/7/2017דוח סופי ( לאחר אשרור ) אליפות אירופה בטיסני מנוע גומי חופשי ג-2 - הונגריה 2018 ( 5 מתוך 6 )
3/7/2017דוח סופי ( לאחר אשרור ) אליפות אירופה בטיסני מנוע דלק חופשי מ-2 - הונגריה 2018 ( 5 מתוך 6 )
5/6/2017דוח מצטבר - נבחרת ישראל לנוער בטיסני דאון חופשי ד-2 - אליפות העולם 2018 ( 4 מתוך 5 )
1/6/2017דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה בטיסני מנוע גומי חופשי ג-2 - הונגריה 2018 ( 4 מתוך 5 )
1/6/2017דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה בטיסני מנוע דלק חופשי מ-2 ( 4 מתוך 5 )
1/6/2017דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה בטיסני דאון חופשי ד-2 - הונגריה 2018 ( 4 מתוך 5 )
18/4/2017דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה בטיסני דאון חופשי ד-2 - הונגריה 2018 ( 3 מתוך 4 )
18/4/2017דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה בטיסני מנוע גומי חופשי ג-2 - הונגריה 2018 ( 3 מתוך 4 )
18/4/2017דוח ביניים מצטבר לאליפות אירופה בטיסני מנוע דלק חופשי מ-2 - הונגריה 2018 ( 3 מתוך 4 )
12/4/2017טבלת סימון טיסנים לאליפות אירופה - הונגריה 2018
תחרות טיסני פנים פ-1 04/03/17
5/3/2017דרוג כללי
5/3/2017דרוג צוותים
יום הטיסנאות 2017
5/4/2017גלשונים דרוג כללי
5/4/2017גלשונים דרוג כללי המשך
5/4/2017גלשונים דרוג עד גיל 18
5/4/2017גלשונים דרוג עד גיל 14
5/4/2017גלשונים דרוג עד גיל 14 המשך
5/4/2017גלשונים דרוג עד גיל 10
5/4/2017גלשונים דרוג נשים
5/4/2017גלשונים דרוג בוגרים
5/4/2017גלשוני קלע דרוג כללי
5/4/2017גלשוני קלע דרוג כללי המשך
5/4/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 18
5/4/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 18 המשך
5/4/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 14
5/4/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 14 המשך
5/4/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 10
5/4/2017דאוני דיסקוס למתחילים - עד גיל 18
תחרות פסח
18/4/2017ד-2 דרוג כללי
18/4/2017ד-2 דרוג עד גיל 18
18/4/2017ד-2 דרוג צוותים
18/4/2017ג-2 דרוג כללי
18/4/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
18/4/2017ג-2 דרוג צוותים
18/4/2017מ-2 דרוג כללי
18/4/2017מ-2 דרוג צוותים
18/4/2017ד-1 דרוג כללי
18/4/2017ד-1 דרוג עד גיל 18
18/4/2017ד-1 דרוג עד גיל 14
18/4/2017ד-1 דרוג צוותים
18/4/2017ג-1 דרוג כללי
18/4/2017ג-1 דרוג עד גיל 18
18/4/2017ג-1 דרוג צוותים
18/4/2017ח-1 דרוג כללי
תחרות טיסני פנים פ-1 06/05/17
8/5/2017דרוג כללי
8/5/2017דרוג צוותים
תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30 13/05/17
14/5/2017דרוג כללי
14/5/2017דרוג עד גיל 18
14/5/2017דרוג עד גיל 14
14/5/2017דרוג צוותים
תחרות שבועות
1/6/2017ד-2 דרוג כללי
1/6/2017ד-2 דרוג עד גיל 18
1/6/2017ד-2 דרוג צוותים
1/6/2017ג-2 דרוג כללי
1/6/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
1/6/2017ג-2 דרוג צוותים
1/6/2017מ-2 דרוג כללי
1/6/2017מ-2 דרוג צוותים
1/6/2017ח-1 דרוג כללי
1/6/2017ח-1 דרוג צוותים
1/6/2017ד-1 דרוג כללי
1/6/2017ד-1 דרוג עד גיל 18
1/6/2017ד-1 דרוג עד גיל 14
1/6/2017ד-1 דרוג צוותים
1/6/2017ג-1 דרוג כללי
1/6/2017ג-1 דרוג עד גיל 18
1/6/2017ג-1 דרוג צוותים
תחרות גמר 1 ד-2 01/07/17
3/7/2017דרוג כללי
תחרות תחילת חופש 30/06/17
3/7/2017ג-2 דרוג כללי
3/7/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
3/7/2017ג-2 דרוג צוותים
3/7/2017מ-2 דרוג כללי
3/7/2017מ-2 דרוג צוותים
אליפות ישראל בטיסני מנוע גומע P-30 14/07/17
16/7/2017דרוג כללי
16/7/2017דרוג עד גיל 18
16/7/2017דרוג עד גיל 14
16/7/2017דרוג צוותים
אליפות ישראל בטיסנים חופשיים 2017
27/8/2017ד-2 דרוג כללי
27/8/2017ד-2 דרוג עד גיל 18
27/8/2017ד-2 דרוג צוותים
27/8/2017ג-2 דרוג כללי
27/8/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
27/8/2017ג-2 דרוג צוותים
27/8/2017מ-2 דרוג כללי
27/8/2017מ-2 דרוג צוותים
27/8/2017ח-1 דרוג כללי
27/8/2017ח-1 דרוג צוותים
27/8/2017ד-1 דרוג כללי
27/8/2017ד-1 דרוג עד גיל 18
27/8/2017ד-1 דרוג עד גיל 14
27/8/2017ד-1 דרוג צוותים
27/8/2017ג-1 דרוג כללי
27/8/2017ג-1 דרוג עד גיל 18
27/8/2017ג-1 דרוג צוותים
27/8/2017דרוג כללי דגמי עבר ד.ג.מ
תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30 16/09/17
17/9/2017דרוג כללי
17/9/2017דרוג עד גיל 18
17/9/2017דרוג עד גיל 14
17/9/2017דרוג צוותים
תחרות סוכות
8/10/2017ד-2 דרוג כללי
8/10/2017ד-2 דרוג עד גיל 18
8/10/2017ד-2 דרוג צוותים
8/10/2017ג-2 דרוג כללי
8/10/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
8/10/2017ג-2 דרוג צוותים
8/10/2017מ-2 דרוג כללי
8/10/2017מ-2 דרוג צוותים
8/10/2017ח-1 דרוג כללי
8/10/2017ח-1 דרוג צוותים
8/10/2017ד-1 דרוג כללי
8/10/2017ד-1 דרוג עד גיל 14
8/10/2017ד-1 דרוג עד גיל 18
8/10/2017ד-1 דרוג צוותים
8/10/2017ג-1 דרוג כללי
8/10/2017ג-1 דרוג צוותים
אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע 2017
6/11/2017גלשונים דרוג כללי
6/11/2017גלשונים דרוג כללי המשך
6/11/2017גלשונים דרוג בוגרים
6/11/2017גלשונים דרוג עד גיל 18
6/11/2017גלשונים דרוג עד גיל 14
6/11/2017גלשונים דרוג עד גיל 14 המשך
6/11/2017גלשונים דרוג עד גיל 10
6/11/2017גלשונים דרוג נשים
6/11/2017גלשוני קלע דרוג כללי
6/11/2017גלשוני קלע דרוג כללי המשך
6/11/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 18
6/11/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 18 המשך
6/11/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 14
6/11/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 14 המשך
6/11/2017גלשוני קלע דרוג עד גיל 10
תוצאות גמר שני ד-2
20/11/2017תוצאות גמר
OTZMA OPEN 2017
18/12/2017ד-2 דרוג כללי
18/12/2017ד-2 דרוג עד גיל 18
18/12/2017ג-2 דרוג כללי
18/12/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
18/12/2017מ-2 דרוג כללי
18/12/2017ח-1 דרוג כללי
HANUKKAH OPEN 2017
21/12/2017ד-2 דרוג כללי לצרכי קביעת נבחרת
21/12/2017ד-2 דרוג נוער לצרכי קביעת נבחרת
18/12/2017ד-2 דרוג כללי
18/12/2017ד-2 דרוג עד גיל 18
18/12/2017ד-2 דרוג צוותים
18/12/2017ג-2 דרוג כללי
18/12/2017ג-2 דרוג עד גיל 18
18/12/2017ג-2 דרוג צוותים
18/12/2017מ-2 דרוג כללי
18/12/2017מ-2 דרוג צוותים
18/12/2017ח-1 דרוג כללי
18/12/2017ח-1 דרוג צוותים

דף הבית על קלוב סניפים קישורים צור קשר ועדת ספורט ועדת הדרכה מאמרים וכתבות תחרויות גלריות קח וטוס
אודות העמותה אתרי טיסנאים על ועדת ספורט על ועדת הדרכה ארועים טיסני נהוגי כבלים
נוהל מנוי ועדות עדכונים מערך הדרכת טיסני רדיו מנוע מקצועיים דאוני רדיו
נוהל קיום ערעורים חוקה טיסנים מונחי רדיו
הועד למנהל ערעורים לועדת ספורט מסוקים מנוחי רדיו
ועדת ביקורת שונות
תקנות העמותה לוח תחרויות
נושאי תפקידים טיסנים חופשיים

 

onenet web apps