*
חדשות ועדכונים
הנהלת קלוב התעופה לישראל מחפשת טיסנאים אשר מעוניינים להרתם לפעילות השוטפת של ועדת ספורט וההדרכה. 
המעוניינים יפנו בכתב למייל
office@aeroclub.org.il
עבור קלוב התעופה לכבוד ועדת ספורט/הדרכה ויציגו את עצמם מבחינת הרקע הטיסנאי ויכולתם לתרום בתחום בו הם מעוניינים לפעול. יש לשלוח הבקשה עד ליום חמישי ה- 1 בנובמבר בשעה 10:00 בבוקר.


לצפייה בכללים להטסת רב- להב ( רחפן ) לחץ כאן

1net web apps